Visles op school!

  VISLES VOOR BASISSCHOLIEREN VAN “ DE BOOGERD ” IN MAURIK

Donderdag 7 juni jl. heeft vismeester Ans van Heumen van de Hengelsport Federatie Midden Nederland samen met H.S.V. “ Het Snoekje ” uit Maurik, voor het zesde jaar oprij een visles verzorgd op basisschool “ De Boogerd ” in Maurik. De 30 kinderen uit groep 6/8 hebben uitleg gekregen over de onderwaterbiologie en het vissen in de praktijk gebracht. De les is bedoeld om kinderen te interesseren en te informeren over het onderwaterleven. De visles is aangevraagd door de H.S.V. “ Het Snoekje “.’s Ochtends is in de visles aan bod gekomen welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en allerlei visvragen die de kinderen zelf bedenken. Hoe groot is de grootste vis die je in Nederland tegen kunt komen? Wat is een blauwneus? Hoe oud kan een snoek worden? Hoe planten palingen zich voort? Op die vragen krijg je antwoord in de visles van Sportvisserij Nederland. Bij de visles krijgt iedere leerling een lespakket van Sportvisserij Nederland, dat bestaat uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen. Met het werkboek kan de leerkracht met de leerlingen nog een aantal lessen aan de slag.

Tussen de middag zijn we met z’n allen naar het clubhuis van H.S.V. “ Het Snoekje ” gegaan en hebben daar van de visvereniging allemaal een frietje met frikandel en wat te drinken gekregen.

Voordat de visexcursie ’s middags begint, kregen alle leerlingen een Stekkie keycord met daaraan een Stekkie hakensteker. De kinderen leren in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwilligers van de hengelsportvereniging hoe zo'n hakensteker werkt. Daarna gingen ze met de hengel, op weg naar het viswater: vissen dus! Maar eerst spreken we af dat we respect voor de natuur hebben, de vissen voorzichtig zullen behandelen en weer terugzetten en dat we geen rommel achterlaten.

Deze dag was niet mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers:
De heren: G van Elst,  M. Onink, T. van Bennekom, W. van Kuilenburg.
onze sponsors: van Harn's speciaalzaak " De Zwaan " en  Clubhuis “ De Jong ” 
vismeesteres: Ans van Heumen
en onze bestuursleden.

Hartelijk dank allemaal.

Zit jij op een andere basisschool in groep  7 of 8 en wil jij ook zo’n leuke visles op jouw school, laat je juf of meester dan contact opnemen met de secretaris.