Paling over de dijk vervroegd ivm Migromat project.

terug naar overzicht

Woensdag, 4 juli 2018

Wat is het Migromat project?

In verband met het Migromat project is dit jaar het project paling over de dijk eerder van start gegaan.
Ze moeten eerst de paling vangen voor het Migromat project dat dat per juli van start is gegaan.
Aangezien de fuiken er dan al staan loopt het project paling over de dijk gelijk door.

Helaas staan er ook dit jaar weer fuiken achter de camping. 
We zijn er volop mee bezig geweest maar krijgen het maar niet voor elkaar dat er op dat stukje achter de camping
geen fuiken worden geplaatst. We blijven er aan werken.


Wat is MIGROMAT:

MIGROMAT is  een vroeg waarschuwingssysteem

De MIGROMAT  is een Biomonitoring voor vroege detectie van veranderings gedrag van de paling in rivieren. Op basis van de betrouwbare voorspelling van massa-uittochten die zich voordoen in slechts een paar nachten per jaar, waardoor het systeem voor vroegtijdige waarschuwing, hydro-elektrische installaties in de tijd om te zetten in een aalbeschermende modus om de schade en doden van deze vissen in de intake structuren en turbines aanzienlijk verminderen.
De functie van MIGROMAT is het continu volgen van het gedrag en de activiteit van sommige gevangen palingen om informatie te verkrijgen over hun migratiegereedheid, die synchroniseert met hun wilde tegenhangers in de rivier.

Elk jaar worden 60 palingen van ten minste 50 cm lang gehouden in bekkens die door het rivierwater worden doorstroomd, die bij voorkeur in het bovenwater van de respectieve waterkrachtcentrale worden geplaatst. Elke paling is individueel gemarkeerd met een transponder om het gedrag ervan automatisch de klok rond te kunnen volgen door middel van antennes in de containertank. Als de paling een zogenaamde premigrerende rusteloosheid vertoont, die voorafgaat aan een migratie-evenement van enkele uren, en als bepaalde drempelwaarden worden overschreden, kan in de volgende uren een golf van golven in de rivier worden verwacht. In dit geval waarschuwt de MIGROMAT  het centrale van de energiecentrale, die vervolgens de aalbeschermingsmodus handmatig of automatisch in werking zet.MIGROMAT ® bij de waterkrachtcentrale Alphen aan de Nederlandse Maas