ALGEMENE LEDENVERGADERING

terug naar overzicht

Woensdag, 29 maart 2023

Gehouden op 27 maart 2023 in Clubhuis “ De Jong ”

Aanwezig 5 bestuursleden + 2 leden. Waarvan 1 erelid.

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering, waarna hij 1 min. stilte vraagt voor de ons ontvallen leden.

Hierna volgt het verslag van de kascontrole. 
De kascontrole bestond dit jaar uit: <br>Dhr. J. van Zetten en dhr. R. Westerlaken.
Ze kwamen tot de conclusie dat alles er prima uitzag en gaven hierbij de goedkeuring van de kascontrole. 

Het volgende punt was: Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is: Dhr. L. Onink.
Er waren geen nieuwe kandidaten aangemeld voor deze functies.
Het bestuurslid is herkozen.Het bestuur bestaat nu uit 6 personen.

Verslag van de secretaris: 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het verslag van de secretaris dat iedereen voor aanvang  van de vergadering heeft kunnen lezen. Hierover waren geen vragen en het verslag is goed gekeurd.

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het financiële verslag 2022 dat ook iedereen heeft kunnen lezen. 
Het financieel verslag 2022 is goedgekeurd.

Rondvraag:
dhr. P. Timmer vraagt of de morgencompetitie volgend jaar een maand later kan beginnen en daardoor ook een maand later eindigt.

We gaan de mogelijkheid bekijken of er animo genoeg voor is.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder veel visplezier.

BESTUUR H.S.V. “ HET SNOEKJE ” per 27-03-2023
Voorzitter                        : L. Onink
Secretaris                       : D.W.J. van Lith
Penningmeesteres         : M.G. van Lith-Schimmel
Overige bestuursleden   : C.van Eck
                                       : P.J. Timmer 
                                       : J. Hol

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies